KUBUR


KUBUR
(Kabr. C.) Kabirler, mezarlar, türbeler

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • kubur — is., esk. 1) Tuvalet deliğinden lağıma inen boru 2) Boru biçiminde kap Ok kuburu. 3) Bir çeşit tabanca, dolma tabanca Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kubur sıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kubûr — (A.) [ رﻮﺒﻗ ] mezarlar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • kubur sıkmak — silah atmak, tabanca sıkmak Oğlum, ben karanlığa kubur sıkmam. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Pengkalan Kubur — is a Malaysian border town on the Malaysia Thailand border in the state of Kelantan. Across the Golok River is the Thai town of Tak Bai in Narathiwat province, Southern Thailand.Pengkalan Kubur is situated within the district of Tumpat. It has a… …   Wikipedia

  • EHL-İ KEŞF-İL KUBUR — Kabir âleminde olanları bilen, kabirdeki ölünün ahvâlini keşfedip doğru olarak haber veren veli, evliya.(Ehl i keşf il kuburun müşahedesiyle müteaddid vâkıatla, tahsil i ulum ânında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe i ulum, şehidler gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ KUBUR — Kabir ehli. Ölüler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KEŞF-ÜL KUBUR — Kabirdeki ölünün hâlinden anlamak. Ölünün azab çekip çekmediği ve sair bazı hususların bâzı veli kimselerce bilinmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kuburkė — ×kubur̃kė sf. (2) 1. žr. kuburka: Šę kišus, tę kišus savo kubur̃kę su taukais Gs. | Jis pilną kubur̃kę saldainių pirko Dkš. Supilk pipirus į kubur̃kę Ldvn. Ar nėra dykos nuo degtukų kuburkės? Vv. Įdėk į kubur̃kę mano šukas Vlkv. Kampe stovi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuburkštyti — kubur̃kštyti, ija ( o), ijo ( ė) tr., kubùrkštyti 1. krapštyti, maišyti, judinti (su pagaikščiu, lazda): Kubur̃kštyk (rusink) ugnį, kad neužgestų J. Kuburkštijo, kuburkštijo, kol visai ugnis užgeso Slv. Kubur̃kštija ugnį, šakaliuką pasiėmęs Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuburkštelti — kubur̃kštelti, i, ėjo intr. pliumptelėti, pūkštelėti: Žmogus kubur̃kštelė[jo] vandenin Prng …   Dictionary of the Lithuanian Language